Overleden stabijhounen

Froukje
15 jr, 2 mnd
* 27-04-2006 † 26-07-2021
NHSB 2606199 Eigenaar G.J.H. Stolk
Olijfje Klaske fan de Haersterwei
3 jr, 4 mnd
* 24-03-2018 † 24-07-2021
NHSB 3117210 Eigenaar M. van Vliet
Emma
12 jr, 2 mnd
* 03-05-2009 † 22-07-2021
NHSB 2747958 Eigenaar J.W. Loos
Don Chess fan 'e Nije Swemmer
9 jr, 8 mnd
* 19-11-2011 † 20-07-2021
NHSB 2862182 Eigenaar E.T.H. Poot
Bauke Ditmer v.d. Mussenhorst
1 jr, 7 mnd
* 27-11-2019 † 17-07-2021
NHSB 3179609 Eigenaar D.G. Jetten
Femke
10 jr, 3 mnd
* 122-03-2011 † 13-07-2021
NHSB 2832165 Eigenaar F.A. Schaddelee
Floris v.h. Bonnerveld
4 jr, 1 mnd
09-07-2021
NHSB 3084114 Eigenaar M. Mulder
Hanne Silke v. Holwerda Sathe
14 jr, 7 mnd
* 22-11-2006 † 09-07-2021
NHSB 2633123 Eigenaar J.W.C. Brouwers
Pelle fân Fryske Komôf
11 jr, 1 mnd
* 13-05-2010 † 06-07-2021
NHSB 2794787 Eigenaar C. Klomp-Calandt
Mewes v.'t Hondsdraf
7 jr, 9 mnd
* 21-09-2013 † 05-07-2021
NHSB 2938990 Eigenaar A.L. Wigman-Hufen
Hiske Iske fân Bûten út
13 jr
* 27-06-2008 † 01-07-2021
NHSB 2710843 Eigenaar D. van Haandel
Aiko Foppe út it Suden
12 jr, 2 mnd
* 21-04-2009 † 27-06-2021
NHSB 2746358 Eigenaar K. Zanen-Kranse
Winske Baike fan 'e Sudewyn
8 jr
* 14-06-2013 † 24-06-2021
NHSB 2928043 Eigenaar A.M. Plasman
Jesse
14 jr, 2 mnd
* 14-04-2007 † 18-06-2021
NHSB 2653849 Eigenaar J. Raijmaekers
Bintsje
14 jr
* 27-05-2007 † 16-06-2021
NHSB 2657642 Eigenaar K. van der Waal
Jurre
10 jr, 8 mnd
* 12-10-2010 † 13-06-2021
NHSB 2812455 Eigenaar J.J. Leenhouwers
Ayla
11 jr, 5 mnd
* 30-12-2009 † 11-06-2021
NHSB 2777328 Eigenaar H. de Vries
Foske Tessa v. Gooimere
10 jr, 7 mnd
* 01-11-2010 † 08-06-2021
NHSB 2815550 Eigenaar J. Hofman
Jesse-Kaay fan de Haersterwei
8 jr, 7 mnd
* 27-10-2012 † 07-06-2021
NHSB 2902353 Eigenaar J. de Weerd
Femke-Wobke v.d. Kwaakhoeve
11 jr, 10 mnd
* 27-07-2009 † 05-06-2021
NHSB 2758538 Eigenaar A.W. Pohle-Hassing
Sinnige Syp fan 'e Sudewyn
13 jr, 6 mnd
* 30-11-2007 † 04-06-2021
NHSB 2683058 Eigenaar M. ten Voorde
Tosca Sietske v.d. Wagenschuur
11 jr, 10 mnd
* 20-07-2009 † 27-05-2021
NHSB 2758064 Eigenaar J. Hartog