Overleden Stabijhounen

NHSB 2879844BLEIKE SIMY FAN È NIJE LEANE (Fenna)
P.C.M. Brouwer
12 jr, 2 mnd
* 26-04-2012   ⴕ 04-07-2024
NHSB 2859321BAAIKE UIT DE TERPSEHOEK (Luna)
R. van den Dolder
12 jr, 8 mnd
* 27-10-2011   ⴕ 01-07-2024
NHSB 2811426DOEKE SAM V.'T HOLLANDSE HOUT
H. Weijters
13 jr, 8 mnd
* 01-10-2010   ⴕ 26-06-2024
NHSB 2841286DOUTZEN UIT DUN BIRREKOAL
A.C.M. Offringa-Merks
13 jr
* 27-05-2011    ⴕ 21-06-2024
NHSB 2958087LIESJE
H.A.M. Ebberink
10 jr, 3 mnd
* 14-03-2014    ⴕ 15-06-2024
NHSB 2854718JURRE CHESS FAN IT POLDERHIEM
C. Kroeze-Hoekstra
12 jr, 8 mnd
* 25-09-2011    ⴕ 12-06-2024
NHSB 2932833LIEKE SIL FAN IT POLDERHIEM
C. Kroeze-Hoekstra
10 jr, 10 mnd
* 12-07-2013    ⴕ 12-06-2024
NHSB 2874135LIKE V. NIJ WYBRANDA
A.D.G.M. Boeijink-Spanjaars
12 jr, 2 mnd
* 11-03-2012    ⴕ 06-06-2024
NHSB 2868031DOBBY
H.R. de Groot
12 jr, 4 mnd
* 16-01-2012    ⴕ 01-06-2024
NHSB 2932834MEARKE SIL FAN IT POLDERHIEM
R. Rigterink
10 jr, 10 mnd
* 27-07-2013    ⴕ 30-05-2024
NHSB 2791383BAUKE V. ERF 'T ELDE
C.C. Redert
14 jr, 1 mnd
* 16-04-2010    ⴕ 30-05-2024
NHSB 2872889BENTE-BIJKE V.D. KWAAKHOEVE
C.L. Westland
12 jr, 2 mnd
* 01-03-2012    ⴕ 27-05-2024
NHSB 3007701TAKE ZONNEHOEVE (Floris)
J.G.M.G. Bolscher
8 jr, 11 mnd
* 02-06-2015    ⴕ 25-05-2024
NHSB 2760746NOA FAN 'E TWELLEGEASTER BUORREN
J. Baptist
14 jr, 9 mnd
* 17-08-2009    ⴕ 18-05-2024
NHSB 2932828HIDDE JESSE FAN IT POLDERHIEM
M. Vlaarkamp
10 jr, 9 mnd
* 27-07-2013    ⴕ 13-05-2024
NHSB 2735687AKYRA FAN IT ROEKEBOSK
R. Hack
15 jr, 3 mnd
* 26-01-2009    ⴕ 07-05-2024
NHSB 2790861FRYSKE YARI V. 'T BUSKE
V. Kratochvic
14 jr
* 14-04-2010    ⴕ 06-05-2024
NHSB 2879840BORKE TIBBE FAN È NIJE LEANE
A. Beckerigh
11 jr, 11 mnd
* 26-04-2012    ⴕ 24-04-2024
NHSB 2005455V. D'N BOKTSE BIMT HYLKE DOEKE 
H.E. Timmers
9 jr, 2 mnd
* 20-02-2015    ⴕ 20-04-2024
NHSB 2734299ELJA FAN 'E BLOMMETÚN
W.A. Sikkema
15 jr, 3 mnd
* 10-01-2009    ⴕ 19-04-2024
NHSB  2823598BREND FREONTSJE V.D. WATERPLAATS
M.H.J. Mennens
13 jr, 3 mnd
* 07-01-2011    ⴕ 19-04-2024
NHSB 3073806FEDJA
G.J.G.M. Schoenmakers
7 jr, 1 mnd
* 03-03-2017    ⴕ 18-04-2024
NHSB 2795515NEEL FÂN FRYSKE KOMÔF (Beauke)
J. Kok-Brinkerhof
13 jr, 10 mnd
* 17-05-2010    ⴕ 15-04-2024
NHSB 2862855ILYA V.'T HONDSDRAF
C.M.A. de Weerd
12 jr, 4 mnd
* 01-12-2011    ⴕ 15-04-2024
NHSB 3149546SEBALD HOPPE FÂN BÛTEN ÚT (Siem)
M.J. Schilder-Klijnstra
5 jr, 1 mnd
* 12-02-2019    ⴕ 12-04-2024
NHSB 2858802FLORIS JIPPE FAN IT HEIDEHIEM
J. van Hunnik
12jr, 5 mnd
* 19-10-2011    ⴕ 10-04-2024
NHSB 2887826SIMMER FENNA FAN 'E TUORREBOUT
C.L. van Schanke
11jr, 9 mnd
* 21-06-2012    ⴕ 10-04-2024
NHSB 2853369TEADSKE FAN 'E BLOMMETÚN
L.M. van der Plaat
12jr, 7 mnd
* 06-09-2011    ⴕ 09-04-2024
NHSB 2793306BLOEM FAN IT KLAVERLÂN
M. Hermsen-de Jonge
13 jr, 11 mnd
* 05-05-2010    ⴕ 05-04-2024
NHSB 2545863BOMMEL WIETSE V.D. EENHOORNLEIJN
C. Brick
12 jr, 9 mnd
* 22-06-2011    ⴕ 04-04-2024
NHSB 2819037BRIKJE (Jikke)
W. Fransen
13 jr, 4 mnd
* 29-11-2010    ⴕ 03-04-2024
NHSB 2827636HESTER V.'T HONDSDRAF
F. van den Bosch
13 jr, 1 mnd
* 10-02-2011    ⴕ 29-03-2024
NHSB 2940118SITA UIT DE TERPSEHOEK
M. ten Pas-Wiggers
10 jr, 5 mnd
* 30-09-2013    ⴕ 28-03-2024
NHSB 2905523RUDMER (Barre)
C. van Amersfooort
11 jr, 3 mnd
* 27-11-2012    ⴕ 12-03-2024
NHSB 2872626GUGI
J. Buis
12jr
* 26-02-2012    ⴕ 10-03-2024
NHSB 2760742
CHESS FAN 'E TWELLEGEASTER BUORREN
R. Rigterink
14jr, 6 mnd
* 17-08-2009    ⴕ 07-03-2024
NHSB 2734292
DOEKE FAN 'E BLOMMETÚN
P. de Schrijver
14jr, 9 mnd
* 10-01-2009    ⴕ 17-10-2023