Overleden Stabijhounen

NHSB 2812462FENNA
D. Driece
13 jr, 1 mnd
* 12-10-2010   ⴕ 24-11-2023
NHSB 2836749BAUKE V 'T VAERTSE HOEKSKE (Splinter)
M.C. Moons
12 jr, 6 mnd   
* 29-04-2011   ⴕ 22-11-2023
NHSB 2899240EMKE EFEMIA V.D. EENHOORNLEIJN
J. van den Berg
11 jr, 1 mnd
* 29-09-2012   ⴕ 14-11-2023
NHSB 2773989TEUN JURRE FAN DE  ROAZETÚN
L. Timmerman
13 jr, 11 mnd
* 03-12-2009    ⴕ 08-11-2023
NHSB 2841353SPYKE TWADDE FAN IT LIEMERSPOORT (Duke)
D. van Oort-Verbossen
12 jr, 5 mnd
* 08--05-20011  ⴕ 31-10-2023
NHSB 2811809EDZE JIPPE FAN IT HEIDEHIEM
R.E. Boot
13 jr
* 07-10-2010   ⴕ 20-10-2023
NHSB 2998893HYLKE
J.G. van Oostveen
8 jr, 6 mnd
* 25-03-2015   ⴕ 19-10-2023
NHSB 3266455BIJKE FAN 'E BIJKER
M.C.J. Janssen 
1 jr, 7 mnd.
* 06-03-2022   ⴕ 17-10-2023
NHSB 2795512NOOR FÂN FRYSKE KOMÔF
E.J.L. Boonstra-Ruygrok
13 jr, 4 mnd
* 17-05-2010   ⴕ 14-10-2023
NHSB 2888579BOYKE-BIKO V. ERF 'T ELDE
M.C.W. Keppel
11 jr, 3 mnd
* 24-06-2012   ⴕ 10-10-2023
NHSB 3057869DITMAR UUT D' ÔÔGE DUNE
M.W.E. Waalderbos
7 jr
* 24-09-2016   ⴕ 05-10-2023
NHSB 2848861MARE UIT DE KLEINE DOMMELVALLEI
J.W.P.H. Soons 
12 jr, 2 mnd
* 29-07-2011   ⴕ  02-10-2023
NHSB 2834374BARON NIKOLAS V. 'T BRABANTSE BONT
M. Jones 
12 jr, 5 mnd
* 09-04-2011   ⴕ  01-10-2023
NHSB 2827635HIELKE V.'T HONDSDRAF 
P. Seelig
12 jr, 7 mnd
* 10-02-2011   ⴕ  28-09-2023
NHSB 2857656
MELLE ALGER V.D. WAGENSCHUUR
E.J.P. Steenbrink-Vreugdenhil
11 jr, 11 mnd
* 15-10-2011   ⴕ  26-09-2023
NHSB 2731606
JILLES FLEDDER UT IT HOUNEN HUS
L.E. Erlandsen 
14 jr, 8 mnd
* 22-12-2008   ⴕ  19-09-2023
NHSB 2769016DORA
A. van Heiningen-Gerritse 
13 jr, 10 mnd
* 23-10-2009   ⴕ  15-09-2023
NHSB 2872306FENNA AITSKE VAN 'T HOLLANDSE HOUT
B.H.I. Rijneveld-Vreemann 
11 jr, 6 mnd
* 27-02-2012   ⴕ  14-09-2023
NHSB 2976105IME MEES FAN DE MOAIE HÔVINGEN
A.J.G. Verdoorn-de Haan 
9 jr.
*  18-08-2014   ⴕ  13-09-2023
NHSB 2747372JANE FAN DE FRYSKE STRÚNERS
I. Stemerdink-Bouma
14 jr, 4 mnd
* 03-05-2009   ⴕ  11-09-2023
NHSB 3031243KIRSTEN OF THE  DUTCH WORKING CLASS
A.C.T. Bouwma-Mulder
6 jr, 7 mnd
* 25-01-2016   ⴕ  09-09-2022
NHSB 2882286DOUKE BIKO FAN IT KLAVERLÂN
J.H.A. van Dijck-van Stiphout
11 jr, 3 mnd
* 12-05-2012   ⴕ  09-09-2023
NHSB 3003836CITA V. UT BOERENERF
H.J.W. Spans 
8 jr, 4 mnd
* 04-05-2015   ⴕ  08-09-2023
NHSB 2912144MIENT FAN DE LYTSE LAUWERS
M.E. van der Blom 
10 jr, 7 mnd
* 03-02-2013   ⴕ  04-09-2023
NHSB 2719214YARDA FAN 'T MOLENAARS HIEM
P.F. Lems
14 jr, 11 mnd
* 09-09-2008   ⴕ  01-09-2023
NHSB 2873562LEAFKE SAAR V. 'T BUSKE
M.M. Menu-de Caluwé
11 jr, 5 mnd
* 07-03-2012   ⴕ 30-08-2023
NHSB 2900045AAFKE FAN È GRÛN DOLLERS
A.W.G.M. Leeman-de Boer
10 jr, 10 mnd
* 10-10-2012    ⴕ 28-08-2023
NHSB 2869434AUKJE TJALDA FAN IT KORENHIEM
E.M.Boerma-van Waveren
11 jr, 6 mnd
* 29-01-2012    ⴕ 21-08-2023
NHSB 2727102DOTTIE
J.N. Brussee
14 jr, 9 mnd
* 13-11-2008    ⴕ 14-08-2023
NHSB 3127942EMMA
H.P.E. van Oort
5 jr
* 09-07-2018    ⴕ 01-08-2023