Overleden stabijhounen

Tibbe Bijke fan 'e Blommetún
15 jr, 4 mnd
* 26-06-2007 † 28-10-2022
NHSB 2662787 Eigenaar M. Beker
Bayke v. Ymke's Hoaf
13 jr, 5 mnd
* 07-05-2009 † 24-10-2022
NHSB 2750369 Eigenaar C.C.J. Mulder-de Haan
Abe Tommie fân Bûten út
11 jr, 5 mnd
* 16-05-2011 † 21-10-2022
NHSB 2843219  Eigenaar M. Ralling
Dieke Sil fan it Polderhiem
11 jr
* 25-09-2011 † 20-10-2022
NHSB 2854721 Eigenaar J. Hinten
Blumke-Sylke v. Erf 't Elde
5 jr, 5 mnd
* 14-05-2017 † 16-10-2022
NHSB 3083052 Eigenaar H. van Kasteren
Vixen Britt fan 't Tsjerkeriede
11 jr, 10 mnd
* 12-12-2010 † 14-10-2022
NHSB 2821100 Eigenaar N.L.d. van Goethem-van der Poel
Nanna-Floor fan't Saksenhiem
13 jr, 4 mnd
* 09-06-2009 † 11-10-2022
NHSB 2753038 Eigenaar G.J. Goede
Floris Sam fan'e Âlde Leane
13 jr, 1 mnd
* 23-08-2009 † 11-10-2022
NHSB 2761289 Eigenaar A. Comminne
Jip
10 jr, 4 mnd
* 13-05-2012 † 10-10-2022
NHSB  Eigenaar E. Erens
Myra Hertsje v.d. Waterplaats
12 jr, 11 mnd
*09-11-2009 † 09-10-2022
NHSB 2771140 Eigenaar B.R. Zijlstra
Kiara
15 jr, 10 mnd
* 15-11-006 † 05-10-2022
SHSB 678800 Eigenaar M. Eichenberger
Saar v. Gooimere
13 jr, 4 mnd
* 12-05-2009 † 04-10-2022
NHSB 2749356 Eigenaar F.J. van Essen
Bouke Polo v.d. Schaopdiek
12 jr, 10 mnd
* 12-11-2009 † 03-10-2022
NHSB 2771589 Eigenaar H. Terpstra-Juffer
Bonne
10 jr, 5 mnd
* 07-04-2012 † 01-10-2022
NHSB 2877966 Eigenaar I.M.C. Dapper-van Wonderen
Stubkjær's Kelly
8 jr, 6 mnd
* 12-03-2014 † 29-09-2022
DK05700/2014 Eigenaar L. Klitgaard
Kaya Haitske v.d. Trompeborgh
12 jr, 4 mnd
* 28-04-2010 † 27-09-2022
NHSB 2792418 Eigenaar F.J. Reijerse
Bojke Jaitze fan it Korenhiem
9 jr, 8 mnd
* 21-01-2013 † 22-09-2022
NHSB 2910581 Eigenaar E.W.A. Timmermans
Boris
14 jr, 6 mnd
* 19-03-2008 † 20-09-2022
NHSB 2697137 Eigenaar P.W. Triepels
Akke Kaj v. Mildershoof
9 jr, 5 mnd
* 13-04-2013 † 16-09-2022
NHSB 2919986 Eigenaar G.J.M. Mies
Storm
13 jr, 6 mnd
* 04-03-2009 † 12-09-2022
NHSB 2740110 Eigenaar C. Jonker
Baukje Reike fan de Moaie Hôvingen
13 jr, 1 mnd
* 15-07-2009 † 08-09-2022
NHSB 2757249 Eigenaar C. Valkenburg-van Lambalgen
Lebbe-Body v. Hummelstabij
9 jr, 10 mnd
* 12-10-2013 † 08-09-2022
NHSB 2941810 Eigenaar L.T. Prins