Overleden Stabijhounen

NHSB 3149546SEBALD HOPPE FÂN BÛTEN ÚT (Siem)
M.J. Schilder-Klijnstra
5 jr, 1 mnd
* 12-02-2019    ⴕ 12-04-2024
NHSB 2858802
FLORIS JIPPE FAN IT HEIDEHIEM
J. van Hunnik
12jr, 5 mnd
* 19-10-2011    ⴕ 10-04-2024
NHSB 2793306BLOEM FAN IT KLAVERLÂN
M. Hermsen-de Jonge

13 jr, 11 mnd
* 05-05-2010    ⴕ 05-04-2024
NHSB 2545863BOMMEL WIETSE V.D. EENHOORNLEIJN
C. Brick
12 jr, 9 mnd
* 22-06-2011    ⴕ 04-04-2024
NHSB 2819037BRIKJE (Jikke)
W. Fransen
13 jr, 4 mnd
* 29-11-2010    ⴕ 03-04-2024
NHSB 2827636HESTER V.'T HONDSDRAF
F. van den Bosch
13 jr, 1 mnd
* 10-02-2011    ⴕ 29-03-2024
NHSB 2940118SITA UIT DE TERPSEHOEK
M. ten Pas-Wiggers
10 jr, 5 mnd
* 30-09-2013    ⴕ 28-03-2024
NHSB 2905523RUDMER (Barre)
C. van Amersfooort
11 jr, 3 mnd
* 27-11-2012    ⴕ 12-03-2024
NHSB 2872626GUGI
J. Buis
12jr
* 26-02-2012    ⴕ 10-03-2024
NHSB 295912BOAIKE V.'T. MOATHEUKSKE
D.G. Meijer
9 jr, 11 mnd
* 23-03-2014    ⴕ 25-02-2024
NHSB 2962243TJINTA-JISKA UT IT GRIENE HERT
M. Piek
9 jr, 10 mnd
* 20-04-2014    ⴕ 21-02-2024
NHSB 2872481KNOET
A.P. Blom
11 jr, 11 mnd
* 01-03-2012    ⴕ 19-02-2024
NHSB 3096281STABY'S PROUD SKYE VON ABE
J.A.J. Weijers
6 jr, 4 mnd
* 10-09-2017    ⴕ 07-02-2024
NHSB 2940925BO (Odie)
N.A. Keizer
10 jr, 3 mnd
* 10-10-2013    ⴕ 06-02-2024
NHSB 2952863NANTSJE V.'T HONDSDRAF
H.M.J. van der Zwaan
9 jr, 11 mnd
* 03-02-2014    ⴕ 01-02-2024
NHSB 2879479JOPPE YMTE FAN IT PEESTERVELDT
F. Eland-van Esch
11 jr, 9 mnd
* 20-04-2012    ⴕ 30-01-2024
NHSB 3128610KARST ITS V.D. MUSSENHORST
C.D. Schepers-Stegeman
5 jr, 6 mnd
* 09-07-2018    ⴕ 21-01-2024
NHSB 2802633MARK JURRE V. HOLWERDA SATHE
M.J. Schuurmans
13 jr, 6 mnd
* 17-07-2010    ⴕ21-01-2024
NHSB 2810659TYS 
C.G.J. Janssen
13 jr, 3 mnd
* 22-09-2010    ⴕ 06-01-2024  
NHSB 2824950WARBERE BARRE FAN 'E SUDEWYN
K. van de Gumster
12 jr, 11 mnd
* 12-01-2011    ⴕ 05-01-2024
NHSB 2882494JOEP
K. Winter
11 jr, 7 mnd
* 13-05-2012    ⴕ 02-01-2024
NHSB 2982404SINNEBLINK SILKE DOUWE ABE
K. de Haan
9 jr, 1 mnd
* 06-11-2014    ⴕ 02-01-2024
NHSB 2956689CHAPEAUX NOIRS WHISKY WOBBE
M. De Schuiteneer
9 jr, 9 mnd
* 02-03-2014    ⴕ 20-12-2023
NHSB 3277241LOTSJE (Bella)
D. van Putten
1 jr, 6 mnd
* 01-06-2022    ⴕ 13-12-2023
NHSB 2718153AUKE-ANNE FAN 'T KOEKOEKSWÂLD
H.M.A. Venner
15 jr, 3 mnd
* 30-08-2008    ⴕ 09-12-2023
NHSB 2909382FENNA TREDDE FAN IT LIEMERSPOORT
W. Poortman
10 jr, 11 mnd
* 07-01-2013    ⴕ 08-12-2023
NHSB 3235981BOAIKE SIL V.H. WAARDSEBOETJE
W. Bijdemast
2 jr, 7 mnd
* 05-05-2021    ⴕ 06-12-2023
NHSB 2841356AAFKE TWADDE FAN IT LIEMERSPOORT (Sylke)
J.J. Bakker
12 jr, 6 mnd
* 28-05-2011    ⴕ 05-12-2023
NHSB 2962817LUCKY ALDERT V.D. WAGENSCHUUR
B. Hiddink
9 jr, 7 mnd
* 21-04-2014   ⴕ 29-11-2023
NHSB 2801190AGE HAJO FAN 'E NIJE SWEMMER
S. Dortmundt
13 jr, 4 mnd
* 28-06-2010    ⴕ 26-11-2023
NHSB 2812462FENNA
D. Driece
13 jr, 1 mnd
* 12-10-2010   ⴕ 24-11-2023
NHSB 2960602SJOERD FAN 'E BLOMMETÚN 
H.G. Ridder
9 jr, 7mnd
* 01-04-2014    ⴕ 24-11-2023
NHSB 2836749BAUKE V 'T VAERTSE HOEKSKE (Splinter)
M.C. Moons
12 jr, 6 mnd   
* 29-04-2011   ⴕ 22-11-2023
NHSB 2899240EMKE EFEMIA V.D. EENHOORNLEIJN
J. van den Berg
11 jr, 1 mnd
* 29-09-2012   ⴕ 14-11-2023
NHSB 2773989TEUN JURRE FAN DE  ROAZETÚN
L. Timmerman
13 jr, 11 mnd
* 03-12-2009    ⴕ 08-11-2023
NHSB 2913601BIJKE FAN 'E TWELLEGEASTER BUORREN
T. Snijders
10 jr, 8 mnd
* 16-02-2013    ⴕ 08-11-2023
NHSB 2624874HEIKE
A.G. de Leeuw 
17 jr, 1 mnd
* 19-09-2006    ⴕ 03-11-2023
NHSB 2841353SPYKE TWADDE FAN IT LIEMERSPOORT (Duke)
D. van Oort-Verbossen
12 jr, 5 mnd
* 08--05-20011  ⴕ 31-10-2023
NHSB 2948983DJURE UIT DUN BIRREKOAL
T. Klaver
9 jr, 10 mnd
* 21-12-2013    ⴕ 27-10-2023
NHSB 2811809EDZE JIPPE FAN IT HEIDEHIEM
R.E. Boot
13 jr
* 07-10-2010   ⴕ 20-10-2023
NHSB 2998893HYLKE
J.G. van Oostveen
8 jr, 6 mnd
* 25-03-2015   ⴕ 19-10-2023
NHSB 3266455BIJKE FAN 'E BIJKER
M.C.J. Janssen 
1 jr, 7 mnd.
* 06-03-2022   ⴕ 17-10-2023
NHSB 2795512NOOR FÂN FRYSKE KOMÔF
E.J.L. Boonstra-Ruygrok
13 jr, 4 mnd
* 17-05-2010   ⴕ 14-10-2023
NHSB 2888579BOYKE-BIKO V. ERF 'T ELDE
M.C.W. Keppel
11 jr, 3 mnd
* 24-06-2012   ⴕ 10-10-2023
NHSB 2873558LEAFKE TEUN V. 'T BUSKE
E. Vrolijk
11 jr, 7 mnd
* 07-03-2012    ⴕ 07-10-2023
NHSB 2834382BARONES PIP V. 'T BRABANTSE BONT
C.J.P. de Jong-Duijmelinck
12 jr, 5 mnd
* 09-04-2011   ⴕ 06-10-2023
NHSB 3057869DITMAR UUT D' ÔÔGE DUNE
M.W.E. Waalderbos
7 jr
* 24-09-2016   ⴕ 05-10-2023
NHSB 2848861MARE UIT DE KLEINE DOMMELVALLEI
J.W.P.H. Soons 
12 jr, 2 mnd
* 29-07-2011   ⴕ  02-10-2023
NHSB 2834374BARON NIKOLAS V. 'T BRABANTSE BONT
M. Jones 
12 jr, 5 mnd
* 09-04-2011   ⴕ  01-10-2023