Outcross fokbeleid

De NVSW is begonnen met verkennen van de mogelijkheden en voordelen van outcross voor de instandhouding en verbetering van de Stabijhoun.
Op deze pagina wordt de hiervoor relevante informatie gedeeld.

13 januari 2024: Verkenning

Mede op basis van een advies van de Adviesgroep Toekomst Friese Rassen heeft het Bestuur van de NVSW besloten een verkenning voor een outcrossprogramma Stabijhoun op te starten. Deze verkenning zal de basis zijn van een gefundeerd plan met nog nader vast te stellen uitgangspunten en voorwaarden.
Op dit moment moet het besluit over het wel of niet uitvoeren van een outcross-programma nog worden genomen.
Het Bestuur verwacht medio 2024 voldoende inzicht te hebben om een gedragen besluit te nemen.

In dit document kunt u meer lezen: Outcross Stabijhoun versie 1.0