Fokken met driekleur

Toelichting fokken met driekleur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van juni 2022 is het ledenvoorstel om te mogen fokken met een driekleur Stabijhoun aangenomen mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het is een gegeven dat een driekleur Stabijhoun tijdens een show zal worden gediskwalificeerd omdat de keurmeester is gehouden aan de rasstandaard Stabijhoun en die staat fokken met een driekleur niet toe.

Wilt u toch graag fokken met uw driekleur hond? Dat is zeker mogelijk, als u met de hond naar een fokgeschiktheidskeuring gaat, en de hond hier positief wordt beoordeeld. Keurmeesters worden tijdens zo’n keuring duidelijk gevraagd de driekleur niet als negatief te beoordelen.  Ten overvloede: De Raad van Beheer heeft enkele jaren geleden het verbod op het fokken met niet erkende kleuren afgeschaft. Wanneer een ouderdier een niet erkende kleur heeft, worden dus gewoon stambomen afgegeven. De Raad staat voor genetische variatie en niet voor genenverlies.

De regels die voor elke hond gelden, gelden ook voor driekleuren: er moet een heupfoto worden gemaakt, en het laten screenen van de ellebogen is niet verplicht, maar wordt uitdrukkelijk op prijs gesteld. Ook de regels t.a.v. CD blijven van kracht. Daarnaast moet de door u uitgekozen partner een kleurtest ondergaan. Uitgangspunt is dat de zwart/witte hond een uitslag heeft van A locus-a/a, K locus – KB/KB. Uit deze combinatie zullen de nakomelingen dan alleen zwart/wit zijn. Er komen bij deze combinatie wel dragers van driekleur voor. Uiteraard kan er getest worden wat voor kleur DNA deze hondjes uiteindelijk hebben. Een combinatie van twee driekleur honden is niet toegestaan.

Op deze wijze is invulling gegeven aan het ledenvoorstel van juni 2022 en wordt binnen de reglementen de mogelijkheid geboden te fokken met driekleur en daarmee bijgedragen aan genetische variatie.

Mocht u hier vragen over hebben kunt u terecht bij de Fokadvies Commissie Stabijhoun

Fok Advies Commissie Stabijhoun, januari 2024.