Aanvraag formulier Stabijhoun

Tarieven

Basislidmaatschap per kalenderjaar35,00
Als u per incasso betaalt ontvangt u een korting van5,00
Het basislidmaatschap komt dan dus per kalenderjaar op30,00
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig7,50
Toegang tot de NVSW-ZooEasy database per kalenderjaar7,50

Wordt u in de loop van het jaar lid, dan geldt een andere regeling en is de contributie als volgt:

Bij lid worden vanaf 1 april€ 30,00(25,00*) + eenmalig € 7,50
Bij lid worden vanaf 1 juli€ 25,00(20,00*) + eenmalig € 7,50
Bij lid worden vanaf 1 oktober€ 20,00(15,00*) + eenmalig € 7,50
Bij lid worden vanaf 1 december€ 35,00(30,00*) + eenmalig € 7,50 en is de
contributie voor het volgende kalenderjaar betaald.
*is het contributiebedrag na aftrek van de machtigingskorting.Ondergetekende wil op de wachtlijst voor een Stabijhoun pup.

Uw geslacht
Voorletters:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
E-mailadres:
Het e-mailadres is heel belangrijk bij de communicatie,
zonder e-mailadres kan de wachtlijst niet worden geraadpleegd.
Hoe bent u met de NVSW in contact gekomen?

  of  
  of  

(Bruin-wit komt zelden voor)
Bijzonderheden:


Incasso korting


Geef aan hoe u de betaling van de eerste termijn wilt voldoen.
Geef aan hoe u de betaling wilt voldoen.


Betalen met iDEAL
Na het versturen van het formulier kunt u de betaling voldoen met behulp van iDEAL.

Betalen met PayPal
Na het versturen van het formulier kunt u de betaling voldoen met behulp van PayPal.

Betalen met doorlopende incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen.
Het verschuldigde bedrag van de eerste betaling bedraagt .
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
ONHERROEPELIJKE MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij aan de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen een machtiging om eenmalig en onherroepelijk het verschuldigde bedrag af te schrijven van zijn/haar bankrekening. Als ik het niet eens ben met de afschrijving, kan ik mijn bank opdracht geven het bedrag binnen 30 dagen terug te boeken.
IBAN nummer:
t.n.v. (de naam waarop de rekening staat)

Digitale handtekening machtigingsverlener/rekeninghouder
(vul in: AKKOORD)

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u, binnen enkele dagen, van onze administratie een inlogcode en wachtwoord en kunt u via de website www.zooeasyonline.com uw plaats op de wachtlijst volgen.

Informatie over Stabijhoun pups bij:
Mevrouw I. Stemerdink of T.Wierda
Tel.: 0314 - 36 20 70 of 0593 - 76 90 17
E-mail: stabijpupinformatie@nvsw.nl (vermeld alstublieft uw telefoonnummer).

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u, binnen enkele dagen, van onze administratie een inlogcode en wachtwoord en kunt u via de website www.zooeasyonline.com uw plaats op de wachtlijst volgen.

Informatie over Stabijhoun pups bij:
Mevrouw I. Stemerdink of T.Wierda
Tel.: 0314 - 36 20 70 of 0593 - 76 90 17
E-mail: stabijpupinformatie@nvsw.nl (vermeld alstublieft uw telefoonnummer).