Erkende keurmeesters

In het Fokreglement van de NVSW staat dat een hond die wordt ingezet in de fokkerij moet voldoen aan bepaalde eisen. Zijn of haar HD-uitslag moet goed genoeg zijn, de hond moet zijn geïnventariseerd door een daarvoor opgeleide inventarisator van de rasvereniging en de hond moet minimaal 1 (Wetterhoun) of 2 (Stabijhoun) kwalificaties hebben behaald (Zeer Goed of Uitmuntend) op een clubmatch of tentoonstelling onder een Nederlandse, voor het ras bevoegde keurmeester.

Voor de Stabijhoun geldt tevens, dat dit onder verschillende keurmeesters moet zijn behaald en dat één van deze kwalificaties is behaald vanaf de leeftijd van 15 maanden.

Honden, die in het bezit zijn van (ten minste) een KNJV-C diploma, kunnen volstaan met het behalen van één ZG-kwalificatie. Met behulp van de informatie uit de showverslagen kunt u gaan zoeken naar een passende partner.

Lijst met erkende keurmeesters:

Om onduidelijkheid op dit punt te voorkomen volgen hieronder de namen van de keurmeesters, wier kwalificaties meetellen voor de inzet in de fokkerij.

Voor de Stabijhoun:

Voor de Wetterhoun:

Wetterhoun
Mevrouw T. van Adrichem Boogaert-Kwint
Mevrouw J. Alberts
De heer J. Andringa*
De heer J.P.A. van de Belt*
De heer J.J. van den Berg
De heer A. Bijker*
Mevrouw G.J.E. Colaris
Mevrouw J.P. Dekker
De heer A.R. Doedijns
De heer J.R. Douma
Mevrouw G. Halff-van Boven
Mevrouw I. Hamoen-van Kleef*
De heer W.P.G. Hochstenbach
De heer M. Hulzebos
Mevrouw H.J.M.R. Leenen-Compen
Mevrouw F.H.M.G. Lochs-Romans
De heer D.H. Loots
Mevrouw F.L. Mensink
De heer G.H.A.H. Mensink
Mevrouw A.E.S. Mogony
Mevrouw J.H.E. Nijhuis
Mevrouw T.A. Pillement-Heijden
Mevrouw A.M. Plasman
Mevrouw A.M. Reeskamp-Blok
Mevrouw B.B.M. Roosendaal
De heer C.F. Rutten
De heer J. Schepers
Mevrouw D.L. Striegel-Oskam
Mevrouw N.G. Timmermans-Kadenko
Mevrouw J.M.J. Vredenberg-v.d. Horst*
Mevrouw L.E.M. Weijnans
De heer W. Wellens
Mevrouw G.M.L. de Wit-Bazelmans
Mevrouw P.C. Zwaartman-Pinster

Mevrouw T.van Adrichem Bogaert - Kwint
Mevrouw J. Alberts,
De heer J. Andringa*
De heeer J.J. van den Berg
De heer A. Bijker*
De heer H. Boelaars
Mevrouw G.J.E. Colaris
Mevrouw J.P. Dekker
De heer A.R.R. Doedijns
De heer J.R. Douma
Mevrouw K.H.J.G. van Gemert
De heer D.Greve*
Mevrouw G. Halff - van Boven
De heer W.P.G. Hochstenbach
De heer M. Hulzebos,
Mevrouw H.J.M. Leenen
Mevrouw F.Lochs - Romans
Mevrouw F.L. Mensink
De heer G. Mensink
Mevrouw A.E.S. Mogony
Mevrouw J.H.E. Nijhuis
Mevrouw T. Pillement - v.d. Heijden
Mevrouw A.M. Plasman
Mevrouw A.M..Reeskamp - Blok
Mevrouw B.B.M. Roosendaal
De heer C.F. Rutten
De heer J. Schepers
De heer A.F.M. Simons
De heer A.F.M. Smits
De heer J.H. Stigt
Mevrouw A. Straaijer
Mevrouw D.L. Striegel - Oskam
Mevrouw N.G. Timmermans-Kadenko
Mevrouw J.M.J. Vredenberg-v.d. Horst
Mevrouw H. Warendorf
Mevrouw L.E.M. Weijnans
De heer W. Wellens
Mevrouw M. Wielhouwer - Panjer*
Mevrouw G. de Wit - Bazelmans
Mevrouw P.C. Zwaartman - Pinster

* Niet meer inzetbaar als keurmeester.
Op inschrijfformulieren voor clubmatches en tentoonstellingen staat altijd vermeld welke keurmeester is uitgenodigd om een bepaald ras te keuren. Bij twijfel is het ook altijd mogelijk om bij de organiserende vereniging na te vragen welke keurmeester de Stabij- of Wetterhounen keurt.

Om het nog makkelijker te maken, zijn in de NVSW-agenda de data van de belangrijkste tentoonstellingen vermeld, waarbij met + of - wordt aangegeven of er een Nederlandse, voor het ras bevoegde keurmeester keurt.