FAQ ZooEasy

StabijhounpupInlogproblemen?

Antwoord: als u de inloggegevens hebt ingevoerd en op de knop Inloggen in ZooEasy Online hebt geklikt, komt er in het vakje Administratie "Nederlandse Vereniging voor Stabij en Wetterhounen" te staan. Daarna moet er nog op de knop Inloggen in administratie geklikt worden. Dit wordt door sommigen nog wel eens vergeten.

Wat is het verschil tussen de inteeltcoëfficiënt en de AVK-waarde?

Antwoord: De inteeltcoëfficiënt is een percentage dat aangeeft in hoeverre er sprake is van inteelt bij een dier. Dit wordt bepaald en berekend aan de hand van de volledige stamboom. Op basis van de geboortedatum worden dieren gesorteerd in een lijst. De mate waarin een verwant dier invloed heeft op de inteeltcoëfficiënt is afhankelijk van de generatie waarin het zich bevindt.
Des te lager het percentage, des te minder inteelt er heeft plaats gevonden.
Op dit moment berekent ZooEasy dit over 4 generaties, en zoals in ons fokreglement staat mag die waarde dan niet hoger zijn dan 10%

Voor meer informatie: Uitleg verwantschapscoëfficiënt

Er zijn geen adressen of telefoonnummers beschikbaar, iets wat heel erg makkelijk is om contact op te nemen met de eigenaar van bijvoorbeeld een toekomstige dekreu.

Antwoord: Klopt, adressen zijn privacygevoelig en mogen niet worden gepubliceerd.
De adressen worden uiteraard door de fokadviescommissie bij de dektoestemming verstrekt.

Ik heb een foto ingestuurd van mijn hond en die staat er niet in

Antwoord: Mist uw foto, dan is het goed die nogmaals in te sturen naar zooeasy@nvsw.nl.