Overleden Wetterhounen

Froukje
7 jr, 3 mnd
* 29-09-2014 † 17-01-2022
NHSB 2981134 Eigenaar E.C.W. Staas
Murkje Limka fan't Ruumels Hiem
9 jr, 3 mnd
* 20-09-2012 † 16-01-2022
NHSB 2897526  Eigenaar G. Kok
Tjark-Fedde fan'e Fryske Hollanners
11 jr, 7 mnd
* 21-05-2010 † 11-01-2022
NHSB 2795095 Eigenaar S. Joustra
Wopke Ika fan de Frije Wetters
14 jr, 7 mnd
* 12-05-2007 † 07-01-2022
NHSB 2656106 Eigenaar E.E.  Repelius-van der Mei
Hiske
11 jr
* 29-04-2018 † 28-11-2021
NHSB 2816150 Eigenaar E.J.M.  Maas-Hendrix
Wiep
3 jr, 6 mnd
* 29-04-2018 † 16-11-2021
NHSB 3120385 Eigenaar E. van der Helm
Imke
11 jr, 6 mnd
* 24-04-2010 † 03-11-2021
NHSB 2792091 Eigenaar F. Scholten
Lobke
11 jr, 3 mnd
* 10-07-2010 † 29-10-2021
NHSB 2802292 Eigenaar A.E.  Hoving
Wopke Jikke fan de Frije Wetters
7 jr, 11 mnd
* 21-11-2013 † 29-10-2021
NHSB 2946588 Eigenaar E.J.M. van Rooijen
Friese Sinne fan de Frije Wetters
13 jr, 11 mnd
* 06-11-2007 † 26-10-2021
NHSB 2679798 Eigenaar J. Hokkanen
Dolf v.d. Grancyhoeve
3 jr, 11 mnd
* 11-11-2017 † 20-10-2021
BIJL. G-0 3102780 Eigenaar J.J.G. Nanninga
Simmer Blomke fan de Frije Wetters
11 jr, 2 mnd
* 03-08-2010 † 13-10-2021
NHSB 2805383 Eigenaar L. van der Woude-Boerstra
Djoeke fan de Gauster Hoppen
12 jr, 6 mnd
* 26-03-2009 † 11-10-2021
NHSB 2743690 Eigenaar K. Douma-Haitsma
Benthem Siep fan't Wyldpaed
15 jr
* 04-10-2006 † 04-10-2021
NHSB 2627296 Eigenaar F. Huges
Thora fan de Gauster Hoppen
9 jr, 9 mnd
* 22-12-2011 † 02-10-2021
NHSB 2865589 Eigenaar H. van der Veen
Dieke Bruno fan de Frije Wetters
7 jr, 10 mnd
* 21-11-2013 † 27-09-2021
NHSB 2946585 Eigenaar B.M. Selten
Pitter-Beauwe v. Emelangen
11 jr, 6 mnd
* 24-02-2010 † 21-09-2021
NHSB 2784212 Eigenaar M.J.M. Kinderdijk
Bessel
10 jr, 2 mnd
* 09-06-2011 † 01-09-2021
NHSB 2844747 Eigenaar I.C. Stigters
Gerlof fan 't Houn der Hoefje
11 jr, 8 mnd
* 17-12-2009 † 29-08-2021
NHSB 2776041 Eigenaar L.H. Terpstra
Fred
14 jr, 5 mnd
* 16-03-2007 † 27-08-2021
NHSB 2647584 Eigenaar P. Baardman
Jabik fan de Gauster Hoppen
9 jr, 7 mnd
* 22-12-2011 † 18-08-2021
NHSB 2865586 Eigenaar T. Westerbaan
Lyske Jelka fan it Frije Hiem
9 jr, 7 mnd
* 09-12-2011 † 17-08-2021
NHSB 2864432 Eigenaar R.E.P. Bakker