Overleden Wetterhounen

Duke v.d. Grancyhoeve
6 jr, 9 mnd
* 08-12-2013 8-9-2020
NHSB 2947584 Eigenaar B. Boumans
Broer Mozes fan de Bistefreon
8 jr, 7 mnd
* 23-12-2011 14-8-2020
NHSB 2865033 Eigenaar J.& Buis
Aike
7jr, 1 mnd
* 15-6-2013 12-8-2020
NHSB 2928887 Eigenaar T. de Vries
Bolke fan de Gauster Hoppen
12 jr, 9 mnd
* 27-10-2007 30-7-2020
NHSB 2677909 Eigenaar F. Buis
Douwe
5 jr, 6 mnd
* 29-1-2015 29-7-2020
NHSB 2993108 Eigenaar M.& Goedkoop
Goffe Haico fan't Leechlân
12 jr, 6 mnd
* 28-12-2007 1-7-2020
NHSB 2685917 Eigenaar J.P. Wolters
Molly v.d. Meiakkers
10 jr
* 20-5-2010 19-6-2020
NHSB 2796022 Eigenaar W.J. de Haan
Wopke
9 jr, 1 mnd
* 4-5-2011 18-6-2020
NHSB 2838626 Eigenaar R.J. de Blauw-Feitz
Jeltje-Lobke aan 't Getijwetter
2 jr, 4 mnd
* 6-2-2018 18-6-2020
NHSB 3110927 Eigenaar M. Pulles-Zaaijer
Beinte fan de Gauster Hoppen
14 jr, 10 mnd
* 12-8-2005 12-6-2020
NHSB 2571883 Eigenaar J. Terpstra
Ulke
13 jr, 2 mnd
* 23-3-2007 5-6-2020
NHSB 2649164 Eigenaar C. van der Zwet-Zoutendijk
Bessel
9 jr, 6 mnd
* 2-11-2010 18-5-2020
NHSB 2816146 Eigenaar J.M. Wiedijk
Famke-Nel fan 't Leechlân
10 jr, 4 mnd
* 9-12-2009 17-4-2020
NHSB 2774960 Eigenaar M. Koops
Etse Henk fan't Leechlân
15 jr
* 18-3-2005 10-4-2020
NHSB 2549966 Eigenaar S. Starek
Rapke-Jascha fan 'e Wetterkrite
11 jr, 2 mnd
* 13-1-2009 3-4-2020
NHSB 2734551 Eigenaar H.I. van der Brug-Nicolai
Siem v.d. Môaskant
8 mnd
* 15-8-2019 29-3-2020
NHSB 3169211 Eigenaar A. van Dartel
Pieke fan de Frije Wetters
9 jr, 7 mnd
* 3-8-2010 28-3-2020
NHSB 2805375 Eigenaar R.E. Verhoef
Hidde Hendrik fan Smahusum
12jr, 2 mnd
* 4-1-2008 27-3-2020
NHSB 2686272 Eigenaar J van den Heuvel
Jelmer
9 jr, 7 mnd
* 10-7-2010 20-3-2020
NHSB 2802287 Eigenaar A.J. IJsbrandij-Huisman
Wille
10jr, 4 mnd
* 20-10-2009 12-3-2020
NHSB 2768603 Eigenaar A.R. Borggreve
Ayke Ymke fan de Boskstêde
11 jr, 9 mnd
* 8-4-2008 27-2-2020
NHSB 2699200 Eigenaar A. van de Bijl-Loedeman
Mijke
8 jr
* 15-2-2012 25-2-2020
NHSB 2871072 Eigenaar S. ten Dam Ham