Overleden Wetterhounen

Aby Fenna fan de Bistefreon
12 jr, 10 mnd
* 14-12-2009 † 27-10-2022
NHSB 2775720 Eigenaar M.E.C. Elfrink
Anne Fenna fan de Bistefreon
12 jr, 10 mnd
* 14-12-2009 † 17-10-2022
NHSB 2775719 Eigenaar R.M. Stoker
Wiep fan 'e Wetterkrite
11 jr, 5 mnd
* 26-04-2011 † 04-10-2022
NHSB 2837262 Eigenaar A.G. Hoogendoorn
Adelgonda Dukke fan de Frije Wetters
9 jr, 9 mnd
* 06-11-2012 † 28-08-2022
NHSB 2903872 Eigenaar L. van der Woude-Boerstra
Feliz v. Cassenant
11 jr, 9 mnd
* 22-10-2010 † 08-08-2022
NHSB 2813808 Eigenaar L.M. Hagens
Swerre fan de Frije Wetters
14 jr, 8 mnd
* 06-11-2007 † 16-07-2022
NHSB 2679804 Eigenaar N. Pagen
Rozebottel's Wilhelm Hierronymus
12 jr, 1 mnd
* 03-06-2010 † 13-07-2022
NHSB 2797815 Eigenaar C.J.L. Ruiter
Fenna v. Cassenant
11 jr, 8 mnd
* 22-10-2010 † 07-07-2022
NHSB 2813806 Eigenaar B.J. Niemansverdriet
Coby Aukje fan de Bistefreon
9 jr, 3 mnd
* 23-03*-2013 † 22-06-2022
NHSB 2914699 Eigenaar A. Bakker
Ika
13 jr, 7 mnd
* 02-11-2008 † 19-06-2022
NHSB 2726990 Eigenaar J. Boonstra
Amke Guusje Fenna fan De Bistefreon
12 jr, 5 mnd
* 14-12-2009 † 13-06-2022
NHSB 2775716 Eigenaar B.J.M. Elsman-Hendriks
Watse
3 jr, 9 mnd
* 30-08-2018 † 10-06-2022
NHSB 3133063 Eigenaar J.J. Leenhouwers
Pilgrim
11 jr, 3 mnd
* 06-03-2011 † 08-06-2022
NHSB 2830110 Eigenaar S.T. van der Woude
Mûrdzjen Imke v. 't Buske
9 jr, 9 mnd
* 04-08-2012 † 24-05-2022
NHSB 2892487 Eigenaar B.M. Meuleman
Roef
10 jr, 11 mnd
* 09-06-2011 † 23-05-2022
NHSB 2844745 Eigenaar E.F.M. Jannink-Sträter
Lobke fan it Frije Hiem
15 jr
* 30-04-2007 † 30-04-2022
NHSB  2654407 Eigenaar H. van der Meeren
Kjille
11 jr, 1 mnd
* 06-03-2011 † 20-04-2022
NHSB 2830113 Eigenaar A. Burghgraef
Siebe
9 jr, 5 mnd
* 04-10-2012 † 01-04-2022
NHSB 2899478 Eigenaar F.H. Germs
Gerben
15 jr
* 23-03-2007 † 23-03-2022
NHSB 2798996 Eigenaar A. Bakker
Famke
11 jr, 9 mnd
* 11-06-2010 † 15-03-2022
NHSB 2798996 Eigenaar M.L.M. de Jong
Mynke Froukje v. Dijk en Waard
4 jr, 8 mnd
* 27-06-2017 † 09-03-2022
NHSB 3088626 Eigenaar J. Schoutens-Hogewoning
Andries Lieuwe fan De Bistefreon
12 jr, 2 mnd
* 14-12-2009 † 07-03-2022
NHSB 2775713 Eigenaar R.P. Krale