Overleden Wetterhounen

NHSB 2816148LIEKA
G.J.M. van der Kaa
13 jr, 4 mnd
* 02-11-2010   ⴕ 27-03-2024
NHSB 2891678
DOUWE FAN 'E WETTERKRITE
M.B. Jager

11 jr, 7 mnd
* 22-07-2012   ⴕ 11-03-2024
NHSB 2892483
MÛRDZJEN STERRE V. 'T BUSKE
J. van Es-Lander
11 jr, 6 mnd
* 04-08-2012   ⴕ 27-02-2024
NHSB 3073017MEMPHIS
C.J. Rink
7 jr
* 23-02-2017   ⴕ 25-02-2024
NHSB 2948420ULKJE V.D. EESTROOM
S.J. Hoogesteger
10 jr, 2 mnd
* 13-12-2013   ⴕ 19-02-2024
NHSB 3300813HEISKE
C. van Binnendijk-Noordanus
10 mnd
* 12-03-2023   ⴕ 09-02-2024
NHSB 2838628NINE (Nynkhe)
W.B.M. Steenwinkel 
12 jr, 8mnd
* 04-05-2011   ⴕ 29-01-2024  
NHSB 3034996BEAR DOUWE FAN IT FRIJE HIEM
S.D. Bouwes Bavinck-van der WaL
7jr, 10 mnd
* 22-02-2016    ⴕ 12-01-2024
NHSB 2777775BIJKE NANNING FAN IT FRIJE HIEM
T.J. Paulides
13 jr, 11 mnd
* 05-01-2010    ⴕ 31-12-2023
NHSB 2828188BEIKE
T. Boonstra
12 jr, 10 mnd
* 18-02-2011   ⴕ 29-12-2023
NHSB 2924110SJOERTJE
M.E.C. Elfrink
10 jr, 6 mnd
*14-05-2013    ⴕ 13-12-2023
NHSB 2848115CLAESKEN GERBRICH V.D. EENHOORNLEIJN
T.H. Miedema
12 jr, 5 mnd
* 08-07-2011    ⴕ 11-12-2023
NHSB 2777779ROASKE JELKA FAN IT FRIJE HIEM 
J. Buisman
13 jr, 10 mnd
* 06-01-2010    ⴕ 24-11-2023
NHSB 2865031BOELE MOZES FAN DE BISTEFREON
W. Buter-Hakvoort
11 jr, 11 mnd
* 23-12-2011    ⴕ 23-11-2023
BIJL. G-0 2990519ROMKE KROLHIER FAN DE FRIJE WETTERS
G.D.R. Lenstra-Verweij  
8 jr, 10 mnd
* 28-12-2014   ⴕ 09-11-2023
NHSB 2899476SIEGER (Fedde)
P. H. Bloem
11 jr
* 04-10-2011    ⴕ 01-11-2023
NHSB 2855515CIRTAP'S R-DUCO
D. Koopman
12 jr, 3 mnd
* 15-07-2011   ⴕ 31-10-2023
NHSB 2990515BOEKE KROLHIER FAN DE FRIJE WETTERS
J.M. Lenoir  
8 jr, 10 mnd
* 28-12-2014   ⴕ 28-10-2023
NHSB 2750501CARLO-BENTE VROMAN
T. de Koning
14 jr, 4 mnd
* 12-05-2009   ⴕ 03-10-2023