Overleden Wetterhounen

BIJL. G-0 2990519ROMKE KROLHIER FAN DE FRIJE WETTERS
G.D.R. Lenstra-Verweij  
8 jr, 10 mnd
* 28-12-2014   ⴕ 09-11-2023
NHSB 2855515CIRTAP'S R-DUCO
D. Koopman
12 jr, 3 mnd
* 15-07-2011   ⴕ 31-10-2023
NHSB 2990515BOEKE KROLHIER FAN DE FRIJE WETTERS
J.M. Lenoir  
8 jr, 10 mnd
* 28-12-2014   ⴕ 28-10-2023
NHSB 2750501
CARLO-BENTE VROMAN
T. de Koning
14 jr, 4 mnd
* 12-05-2009   ⴕ 03-10-2023
NHSB 3240478JONKER JAAP FAN BESLINGA STAATE
J.A.V. Klijn 
7 jr, 10 mnd
* 28-09-2015   ⴕ 21-08-2023
NHSB 3064995BOIKE
M. Beltman
6 jr, 9 mnd
* 27-11-2016    ⴕ 27-08-2023
NHSB 3046630FEMKE WYTSKE V.H. DOMMELPARK
F. van der Helm
7 jr, 2 mnd
* 04-06-2016    ⴕ 26-08-2023
NHSB 3019689LUTSKE BEIKE FAN TJEBBE'S HIEM
E.P.M. Stam
7 jr, 10 mnd
* 28-09-2015    ⴕ 21-08-2023
NHSB 3242766PYERKE V.D. MÔASKANT
C. Weessies
2 jr
* 14-07-2021    ⴕ 11-08-2023
NHSB 3093087AFKE
M. Bussing-den Outer
5 jr, 11 mnd
* 09-08-2017    ⴕ 05-08-2023