Werkwijze FAC Stabijhoun


De FAC geeft advies aan (aspirant) fokkers over alles wat met goed fokken en met de gezondheid van de honden te maken heeft, daarnaast wordt soms begeleiding gegeven bij dekkingen en geboortes. (Toekomstige) fokkers van de Stabijhoun kunnen altijd ter informatie contact opnemen met een van de leden van de FAC-Stabijhoun. Dit geldt zowel voor eigenaren van teven, als voor eigenaren van reuen. Eigenaren van dekreuen zijn immers ook 'fokkers'.

Aanvraag dek-advies

Vóór een dekking moet een aanvraag voor dek-advies worden ingediend bij de FAC. De combinatie wordt dan getoetst aan de regels en gezondheidseisen die door de AV zijn vastgesteld. Voor een dek-advies moet gebruik worden gemaakt van het officiële aanvraagformulier van de NVSW. Dit dient twee tot zes maanden voor de te verwachten loopsheid te worden ingediend. De fokker ontvangt van het secretariaat van de FAC altijd een ontvangstbevestiging van de aanvraag. Er wordt dan ook aangegeven wat er met de aanvraag is gebeurd (in de meeste gevallen: 'voorgelegd aan de fok-adviseurs').

Beoordeling van de combinatie

Stabijhounpups Bij de beoordeling van de combinatie worden alle gegevens bekeken die over beide honden bekend zijn; het inventarisatieverslag, keurverslagen en gegevens over eventuele andere nest(en) en nestgenoten. Er wordt gelet op inteeltpercentage én gezondheid. De FAC kijkt in eerste instantie niet naar schoonheid, maar er wordt wel op minpunten gelet, zoals vachten en staarten. Bij een hond die wat laag gesteld is, wordt getracht een reu te vinden die beter op de benen staat (ideaal-type).

Combinaties met gelijke erfelijke gezondheidsproblemen bij de (voor)ouders worden vermeden, mits die problemen bekend zijn bij de FAC. In principe kijkt de FAC één generatie terug, dus naar de ouderdieren van de teef en de reu. Als we een gegronde aanleiding zien een generatie verder te kijken, dan doen we dat ook. Bijvoorbeeld als de teef of de reu zelf eerder een gezondheidsprobleem heeft gegeven, dan kijken we ook naar de grootouders van de partner. Mocht de combinatie in zo'n geval niet wenselijk zijn, dan wordt de fokker op de mogelijke risico's gewezen. Indien een risico verwacht wordt op neurologisch gebied, dan kijkt de FAC verder dan één generatie terug.

Een nestje Stabijhounpups Inteeltpercentage

De FAC probeert zoveel mogelijk verschillende honden te gebruiken om unieke combinaties tot stand te brengen. Het inteeltpercentage moet minder zijn dan 10% (liefst zo laag mogelijk), gerekend over vier generaties.

Erfelijke afwijkingen

Indien een Stabijhoun in twee verschillende nesten met verschillende partners, tweemaal dezelfde erfelijke afwijking doorgegeven heeft aan zijn of haar nakomelingen, wordt de betreffende hond uitgesloten van de fokkerij. De hond hoeft zelf geen klachten te hebben. Dit geldt voor zowel reu als teef.

Indien in één nest een erfelijke afwijking voorkomt, moet eerst het volgende nest beoordeeld worden, of er moet navraag gedaan worden bij de eigenaren van desbetreffende nakomelingen. Pas als dat nest vrij (b)lijkt van de afwijking, kan er een dek-advies worden uitgeschreven voor een volgend nest.
Afwijkingen waar de FAC rekening mee houdt met het uitschrijven van dektoestemmingen zijn:

  • Stabijhounups elleboogdysplasie (ED)
  • epilepsie
  • heupdysplasie (HD)
  • Persisterende Ductus Arteriosus (PDA)
  • Cerebrale Dysfunctie (neurologische probleem)
  • cryptorchidie (zijn beide testikels bij een reu aanwezig)

Dit zijn de door de AV vastgestelde criteria. Indien dit een risico vormt, wordt de fokker hiervan in kennis gesteld. Er volgt dan overleg.

Negatief dek-advies

Als het zo is dat een aanvraag niet positief kan worden beoordeeld, volgt altijd een gemotiveerd negatief advies. De teefeigenaar kan daarna in overleg gaan met één van de fok-adviseurs om een wel geschikte combinatie te vinden.

Open aanvraag dek-advies

Bij een open aanvraag volgt eerst een advies van de FAC aan de fokker. Er worden doorgaans 3 tot 5 mogelijke kandidaten gezocht waaruit de fokker kan kiezen. Hierbij wordt, indien mogelijk, gelet op de te rijden afstand van de fokker naar de dekreu-eigenaar. De fokker kan dan contact opnemen met de eigenaar van de reu en beoordelen of de betreffende reu voor de teef een geschikte match oplevert qua type, karakter en gedrag. Als de eigenaar van de reu instemt met deze combinatie, kan de fokker vervolgens een definitieve aanvraag doen om deze reu(en) te mogen gebruiken. Als men twee reuen opgeeft, dient aangegeven te worden welke reu de voorkeur heeft van de fokker.

Stabijhounpup Positief advies, en dan?

Als er een positief dek-advies wordt afgegeven voor een combinatie, krijgen de reu-eigenaar en de teef-eigenaar daar per e-mail bericht over. Het is een goed gebruik dat de fokker contact opneemt met de reu-eigenaar, maar de reu-eigenaar kan natuurlijk ook contact opnemen met de fokker.

De werkwijze van de FAC voor de daarop volgende nesten is in principe gelijk als aan het eerste nest. Nieuwe dekreuen krijgen in principe niet meer dan 3 dekkingen in twee jaar, daarna moet een nest op de fokkersdag beoordeeld worden voordat de reu weer ingezet mag worden. We willen dan graag weten of er problemen zijn voortgekomen in zijn eerste nesten, en dat komen we te weten door middel van de enquête die de pupeigenaren krijgen bij de uitnodiging voor de fokkersdag.

Zijn er geen problemen, dan kan de reu gewoon doorgaan tot aan het maximum aantal dekkingen. Per 2 jaar mag een reu 3 dekkingen doen waaruit een nest volgt.