Bestuurslid PR & Communicatie

Aangezien het huidige bestuurslid PR & Communicatie zich niet herkiesbaar stelt voor een volgende periode is de vacature ontstaan voor een bestuurslid PR & Communicatie. Bestuursleden worden gekozen op de AV van de vereniging. Het zou daarom mooi zijn als er op korte termijn belangstelling is voor deze leuke en uitdagende functie. Mochten kandidaten na de AV beschikbaar komen dan kunnen zij hun werkzaamheden uitvoeren onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Omschrijving van functie
Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor de Public Relations, evenementen en alle communicatie uitingen van de NVSW. Dit betekent in de praktijk dat de redactie van de Fryske Hounen, de digitale communicatie, evenementen, de webshop en de PR-kar onder zijn/haar hoede valt. Een brede verantwoordelijkheid waar veel vrijwilligers werkzaam zijn. Sommige onderdelen staan goed (waaronder Fryske Hounen, PR kar en webshop), andere onderdelen zoals de content van de website en social media kunnen verder ontwikkeld worden.
De sponsoring voor de NVSW valt weliswaar ook onder deze functie maar hierin wordt nauw opgetrokken met de voorzitter en waar nodig met de FAC-voorzitters (bijvoorbeeld op het gebied van outcross).
De NVSW is een grote vereniging waarbij de meeste leden verbonden zijn via onze nieuwsbrieven, het verenigingsblad, onze website en social media. Evenementen zoals ledenavonden staan nog in de kinderschoenen en kunnen verder opgepakt worden. De PR & Communicatie is cruciaal voor de verbinding met onze le
den. Kortom een mooie sleutelpositie in een dynamische vereniging.

Wat verwachten wij van de kandidaat?
De NVSW is een grote vereniging met meer dan 4000 leden. Er zijn diverse commissies en werkgroepen, waarin vrijwilligers en fokkers zich inzetten voor de vereniging en de beide Friese rassen. Binnen een dergelijke organisatie is verschil van opvatting, inzicht of mening een normaal en goed verschijnsel. Als lid van het bestuur is het daarom ook belangrijk iemand te zijn die goed luistert, openstaat voor anderen, helder communiceert en met enthousiasme bijdraagt aan de belangen van de Friese hondenrassen.

Maar ook iemand die:
lid is/wordt van de NVSW
- aantoonbaar ruim voldoende kennis, ervaring en interesse heeft in PR & Communicatie
- bekend is met de mogelijkheden van moderne digitale communicatiekanalen
- beschikt over goede kennis van de Nederlandse taal
- voldoende tijd beschikbaar heeft voor deze uitdagende functie

Procedure:
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of om zich kandidaat te stellen terecht bij de secretaris van de NVSW, Riemie Lasker: secretaris@nvsw.nl (06-1034 6064)