Fok Advies Commissies

Eén van de belangrijkste taken van de vereniging is om op zorgvuldige wijze om te gaan met de fokkerij van onze rassen. Gezondheid is hierbij erg belangrijk, maar er moet ook voor gezorgd worden dat het uiterlijk van onze rassen gewaarborgd blijft. Zeker als land van oorsprong hebben wij een extra belangrijke taak voor het in stand houden van onze rassen. Binnen de fokkerij wordt er steeds de afweging gemaakt tussen gezondheid, gedrag en uiterlijk.

Samenstelling

We hebben twee fokadviescommissies, één voor de Stabijhoun en één voor de Wetterhoun. Iedere FAC bestaat uit een voorzitter die tevens bestuurslid is, een secretaris, meerdere dek-adviseurs, pupinformatiedienst, en eventuele ondersteunende leden of deskundigen. Gezien de complexiteit van de werkzaamheden is kennis van fokkerij, erfelijkheid en populatiegenetica essentieel voor de leden van de FAC.

Taken en werkzaamheden

Tijdens de Algemene Leden Vergadering wordt het fokbeleid vastgesteld. De fokadviescommissies toetsen alle dekaanvragen aan het vastgestelde beleid. Zo weten wij zeker dat alle pups die via de vereniging gefokt zijn, voldoen aan de gezondheids-, karakter- en exterieureisen van het fokbeleid. Signaleren de FAC's bepaalde trends dan kunnen ze met beleidsvoorstellen komen waar tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) democratisch over wordt gestemd. Ook kunnen ze op voordracht van de ALV bepaalde beleidsonderwerpen uitwerken.

Daarnaast zijn de fokadviescommissies belangrijke 'sparring-partners' van de fokkers. Dit kunnen ervaren fokkers zijn, maar ook de mensen die voor het eerst een nestje willen gaan fokken en hier wat meer informatie over willen hebben. Ook mensen die een reu hebben en hem misschien in willen zetten als dekreu kunnen met hun vragen bij de fokadviescommissies terecht. Om te zorgen voor een verbreding van de kennis van onze leden worden er regelmatig fokkersbijeenkomsten/themadagen of workshops georganiseerd. Zo is de fokkerscursus die de NVSW aanbiedt aan onze (beginnende) fokkers uniek in Nederland.

Fokkersdag

Twee keer per jaar wordt een fokkersdag georganiseerd. Hier worden alle pups van 1 tot 1,5 jaar oud en de ouders uitgenodigd. De pups worden individueel gekeurd, en er wordt een nestverslag gemaakt door een bevoegde keurmeester. Naast het feit dat dit altijd een heel gezellige dag is, geeft het de fokkers en de fokadviescommissies een goed beeld van de vererving van onze rassen en de huidige stand van beide rassen.

Inventarisatoren

De fokadviescommissies worden bijgestaan door nestbezoekers die verdeeld zijn over verschillende rayons, en inventarisatoren. Nestbezoekers bezoeken alle nestjes die via onze vereniging geboren zijn en maken hier een verslag van. Voor iedere pup wordt een puppyboek overhandigd waarin de nieuwe eigenaar van alles kan lezen over wat een beginnend pupeigenaar moet weten.

Er zijn enkele tientallen inventarisatoren, verdeeld over het land. Zij houden zich bezig met het inventariseren van honden (waaronder alle fokteven en dekreuen). Hierbij wordt aandacht besteed aan gezondheid, uiterlijk en karakter.

Heeft uw hond een erfelijke aandoening, meld het dan alstublieft bij de FAC. Dit is van groot belang voor de fokkerij.

Wetterhounpup

Is uw hond overleden? Wilt u dit dan alstublieft melden. Deze gegevens worden in de database geplaatst.

Pasgeboren Stabijhounpup
Wetterhounpup