Lid worden

Op de pagina vereniging heeft u kunnen lezen wat de vereniging allemaal doet voor het behoud van onze zeldzame rassen. Door lid te worden van de NVSW, steunt u het voortbestaan van deze mooie Friese hounen. Eenieder die geniet van een Stabijhoun of een Wetterhoun, zou eigenlijk lid moeten worden, om ervoor te zorgen dat hun toekomst veilig wordt gesteld. Daarnaast biedt het lidmaatschap van de NVSW natuurlijk ook voordelen voor u en uw hond.

Voordelen van het lidmaatschap

  • U steunt het behoud van onze rassen voor de toekomst (de Stabijhoun is een zeldzaam ras en de Wetterhoun is zelfs al een bedreigd ras)
  • Het is leuk en leerzaam om met andere liefhebbers van ons ras in contact te komen. Zo helpen leden elkaar (bestuurs- en commissieleden, maar ook leden onderling) bij vragen over training, fokaangelegenheden en overige 'hondse' zaken
  • 6x per jaar ontvangt u het clubblad met nieuws en wetenswaardigheden over onze rassen (buiten Nederland wordt het blad digitaal verstuurd)
  • Indien nodig krijgt u een digitale nieuwsbrief in uw mailbox met de laatste nieuwtjes en evenementen
  • U kunt deelnemen aan de vele activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd
  • U krijgt toegang tot de ledenpagina's van de website met onder andere de dekreuenboeken, een prikbord voor en door leden en showverslagen
  • Gebruikmaken van de puppywachtlijst is gratis voor leden
  • Leden hebben stemrecht in het beleid van de NVSW en hiermee direct invloed op het te voeren (fok)beleid, contributies en alle andere verenigingsaangelegenheden

Jonge Wetterhoun Lid worden

Om lid te worden van onze vereniging, moet u minimaal 18 jaar zijn. U betaalt € 30,- per kalenderjaar onder aftrek van de incassokorting. Eenmalig komt hier € 7,50 inschrijfgeld bij.

Er bestaat ook de mogelijkheid om gezinslid te worden. Dit is alleen mogelijk als er al iemand van het zelfde woonadres lid is van onze vereniging. Dit lidmaatschap kost € 9,00 per kalenderjaar onderaftek van de incassokorting en u hoeft dan geen inschrijfgeld te betalen. Een gezinslid ontvangt geen extra clubblad, maar is wel lid van onze vereniging en heeft stemrecht tijdens de Algemene Vergaderingen.

De contributie betaling gaat jaarlijks, automatisch via afschrijving van uw bankrekening volgens de door u afgegeven machtiging. Opzeggen kan door dit minimaal 4 weken voor het einde van het kalenderjaar bij de ledenadministratie te melden, schriftelijk of via e-mail: leden@nvsw.nl.

Wilt u lid worden, meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier
Mocht u ook van plan zijn om u aan te melden voor de wachtlijst, dan verzoeken wij u vriendelijk om het formulier bij pups te gebruiken. Dit bespaart ons werk en kosten.
Na uw inschrijving als lid krijgt u binnen enkele dagen een bevestigingsbrief met uw lidnummer en een verrassing toegezonden.

Extra: toegang NVSW-ZooEasy database

De NVSW beschikt over een database waarin alle honden met al hun voorouders en alle bekende gezondheidsgegevens staan vermeld, zo mogelijk met foto's.
Op deze pagina staat uitgebreide informatie over NVSW-ZooEasy (link)

Leden kunnen een abonnement op het programma NVSW-ZooEasy aanvragen.  Het abonnement kost € 7,50 bij aanmelding en daarna wordt de jaarlijkse contributie met € 7,50 verhoogd.

Wij zien u graag terug als lid, op één van onze vele leuke en leerzame activiteiten!

Stabijhoun