Home | Vereniging | Stabijhoun | Wetterhoun | Pups | Fokken | Webwinkel | Actueel | Fotogallery | Diverse | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Fokkersdagen

Overzicht fokkersdagOp een fokkersdag worden de nesten die 1 tot 1,5 jaar oud zijn zo compleet mogelijk bijeengebrac ht. Voor fokkers en pupeigenaren een leuke reünie waarbij volop bewonderd en bijgekletst kan worden.
Voor mensen die interesse hebben in een Stabijhoun- of Wetterhounpup een geweldige gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met onze rassen.
Er is volop informatie verkrijgbaar over de Fryske hounen en onze vereniging. Ook voor Stabijhoun- en Wetterhouneigenaren met interesse voor het fokken van een nestje is dit een zeer geschikt evenement om te bezoeken.

Het belang van de fokkersdag

Voor de Vereniging zijn de Fokkersdagen erg belangrijk omdat het ons een beeld geeft hoe het ras er momenteel voor staat. De gezondheidsenquêtes en de fysieke beoordelingen geven ons inzicht waar de aandachtspunten moeten liggen. Mogelijke rasproblemen kunnen snel gesignaleerd worden. De kennis die op de fokkersdag wordt verkregen gebruiken we om de kwaliteit en gezondheid van beide rassen te waarborgen en zo mogelijk te verbeteren.

Wie worden uitgenodigd?

Alle betrokken eigenaren en fokkers krijgen persoonlijk een uitnodiging, deze wordt ongeveer 2 maanden voor de fokkersdag verstuurd.

Voor de fokkersdag van 28 oktober 2017:
  • Stabijhounnesten geboren tussen 1 april en 1 oktober 2016
  • Wetterhounnesten geboren tussen 1 juli 2016 en 1 januari 2017
 Voor de catalogus    klik hier !   
 Voor de nestfoto's    klik hier ! 
 Voor de sfeer foto's  klik hier !

Op de fokkersdag is het mogelijk om uw hond te laten titeren (titeren wordt hier uitgelegd).

Voor de fokkersdag van 9 juni 2018:
  • Stabijhounnesten geboren tussen 1 oktober 2016 en 1 april 2017
  • Wetterhounnesten geboren tussen 1 januari 2017 en 1 juli 2017

Voor de fokkersdag van
6 oktober 2018:
  • Stabijhounnesten geboren tussen 1 april en 1 oktober 2017
  • Wetterhounnesten geboren tussen 1 juli 2017 en 1 januari 2018

Wat kunt u verwachten?

Bij binnenkomst meldt u zich bij de infotafel. Daar krijgt u een tasje met informatie en een catalogus waarin alle deelnemende fokkers, nesten, honden en hun eigenaren staan vermeld. De fokker en pupeigenaren verzamelen zich in de hal voor aanvang van de nestkeuring. Meestal een vrolijk en gezellig weerzien! U krijgt een nummer dat u op kunt spelden, zodat iedereen weet welke hond u bij zich heeft (dit is in de catalogus terug te vinden). Neem een (klap)stoel en eventueel een drinkbak/bench/kleed voor uw hond mee. Na de nestkeuring wordt door onze fotograaf een foto gemaakt van het hele nest samen. Deze kunt u later vanaf de website downloaden. 

Wat wordt er van u en uw hond verwacht in de ring?

Met de nestgenoten en de ouderdieren loopt u gezamelijk eerst een rondje door de ring zodat de keurmeester de honden en het nest als geheel alvast kan bekijken. Vervolgens worden eerst de vader en moeder individueel beoordeeld en daarna om beurten de nakomelingen uit het nest. De keurmeester vraagt meestal of u nog een keer een rondje door de ring wilt lopen en een keer recht op en neer, zodat het gangwerk van de hond beoordeeld kan worden. Daarna wordt uw hond goed bekeken en bevoeld.

De nestbeoordeling

Van iedere hond wordt een verslag gemaakt dat u na afloop mee naar huis krijgt. Het is geen keuring zoals op een clubmatch of hondententoonstelling, er kan geen kwalificatie worden behaald. Naast de individuele verslagen, wordt het nest als geheel beoordeeld. De keurmeester kijkt welke eigenschappen van de ouders zijn terug te vinden in hun nakomelingen. Het streven is om alle nesten compleet te hebben samen met de ouderdieren.

De beoordelingen vinden doorlopend plaats vanaf 10.00 uur tot ca. 16.30 uur. U kunt ook alleen dan komen wanneer uw hond aan de beurt is. Gaarne wel ruim op tijd aanwezig zijn.

Algemene informatie


Dekreuenparade

Tussen 12.30 uur en 13.30 uur vindt de traditionele dekreuenparade plaats. Eigenaren stellen hun dekreu aan het publiek voor terwijl een lid van de Fokadviescommissie wat nadere informatie geeft over de betreffende reu. Ook is er na de parade gelegenheid om contact te leggen met de eigenaren van de reuen wanneer u in een bepaalde reu geïnteresseerd bent.

Jacht Werk en Sportcommissie
Leden van de Jacht Werk en Sportcommissie zijn aanwezig om informatie te geven over wat u met uw hond kunt doen bij hun evenementen.

Demonstratie vachtverzorging
Jeanet de Wit en Ingrid Coevert zullen weer met hun trimtafel aanwezig zijn om demonstraties te verzorgen over hoe je een Stabij-of Wettervacht bijhoudt. Heeft u vragen, stel ze dan gerust.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jack Tomson, telefoon 0182-535969.

Graag tot ziens in Zutphen!