Onze website www.nvsw.nl maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en voor u het gebruiksgemak te vergroten. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
Welkom | Vereniging | Pups | Stabijhoun | Wetterhoun | Webwinkel | Fokken | Nieuws | Diverse | Fotogallery | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Aanvraag voor een Wetterhoun pup.

Tarieven

Basislidmaatschap per kalenderjaar 35,00
Als u per incasso betaalt ontvangt u een korting van 5,00
Het basislidmaatschap komt dan dus per kalenderjaar op 30,00
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig 7,50
Toegang tot de NVSW-ZooEasy database per kalenderjaar 7,50

 Wordt u in de loop van het jaar lid, dan geldt een andere regeling en is de contributie als volgt:

Lid worden vanaf 1 april                           € 30,00(25,00*) + eenmalig € 7,50
Lid worden vanaf 1 juli            € 25,00(20,00*) + eenmalig € 7,50
Lid worden vanaf 1 oktober    € 20,00(15,00*) + eenmalig € 7,50
Lid worden vanaf 1 december 
u hebt ook voor het volgende jaar betaald.
€ 35,00(30,00*) + eenmalig € 7,50 en is de
 
* is het contributiebedrag na aftrek van de machtigingskorting

Ondergetekende wil op de wachtlijst voor een Wetterhoun pup.

Uw geslacht  
Voorletters:
Naam:
Adres: Nummer:
Postcode: Plaats:
Land:
Telefoonnummer: Mobielnummer:
E-mailadres: Het e-mailadres is heel belangrijk bij de communicatie,
zonder e-mailadres kan de wachtlijst niet worden geraadpleegd.
Hoe bent u met de NVSW in contact gekomen?  of  
  of     of     of     of  

Als u belangstelling hebt voor een Outcross pup kunt u dat in de omschrijving aangeven.

Bijzonderheden:

Zodra uw pupaanvraag is verwerkt ontvangt u het boekje "Het opvoeden van een Stabij- of Wetterhounpup doe je niet zomaar!".
Zodra uw pupaanvraag is verwerkt ontvangt u het boekje "Het opvoeden van een Stabij- of Wetterhounpup doe je niet zomaar!".
Zodra uw pupaanvraag is verwerkt ontvangt u het boekje "Het opvoeden van een Stabij- of Wetterhounpup doe je niet zomaar!".
Zodra uw pupaanvraag is verwerkt ontvangt u het boekje "Het opvoeden van een Stabij- of Wetterhounpup doe je niet zomaar!".


Incasso korting

Geef aan hoe u de betaling van de eerste termijn wilt voldoen.
Betalen met iDEAL
Na het versturen van het formulier kunt u de betaling voldoen met behulp van iDEAL.

Betalen met doorlopende incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen.
Het verschuldigde bedrag van de eerste betaling bedraagt .
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
ONHERROEPELIJKE MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij aan de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen een machtiging om eenmalig en onherroepelijk het verschuldigde bedrag af te schrijven van zijn/haar bankrekening. Als ik het niet eens ben met de afschrijving, kan ik mijn bank opdracht geven het bedrag binnen 30 dagen terug te boeken.
IBAN nummer:
t.n.v. (de naam waarop de rekening staat)

Digitale handtekening machtigingsverlener/rekeninghouder (vul in: AKKOORD)


Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u, binnen enkele dagen, van onze administratie een inlogcode en wachtwoord en kunt u via de website www.zooeasyonline.com uw plaats op de wachtlijst volgen. 

Informatie over Wetterhounpups bij:

Cobie Ouwehand
Zeester 44
2221 KZ Katwijk
Tel: 071-4033998

Jantiena Bellinga
Kastanjestraat 10
9804 SG Noordhorn
Tel: 0594-505472

E-mail: wetterpupinformatie@nvsw.nl