Fokkersberaad Wetterhoun


Beste fokkers van de NVSW,

 Op zondag 28 januari 2024 wordt er een Fokkersberaad voor de Wetterhoun gehouden. Na de succesvolle combinatie van de West Siberische Laika met Tyske-Beike fan Tjebbe’s Hiem, is het tijd om de laatste twee rassen, die bij kunnen dragen aan de genendiversiteit, te kiezen.  Ook de noodzakelijke wijzigingen in het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2013 – 2028 zullen aan de aanwezigen worden voorgelegd. Daarnaast wil de Fokadviescommissie u op de hoogte brengen van de manier, waarop de fokadvisering wordt toegepast, wanneer er een melding is binnengekomen van een, door een dierenarts vastgestelde, diagnose van epilepsie.

Vanaf 5 januari 2024 staan de agendastukken op de ledenpagina van de website van de NVSW
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! Aanmelden graag per mail op wetterfac.outcross@nvsw.nl (aanmelding sluit op 24 januari)

Locatie: KC Zwolle, Huub van Doornestraat 17, 8013 NR Zwolle; Aanvang : 13.30 uur

Met vriendelijke groet, Lineke Molenaar (vz FAC Wetterhoun)