Uitslagen Clubmatch Sneek


Uitslagen Clubmatch Sneek

Wetterhounen

12 september
Keurmeester  Mevr van Adrichem-Bogaert Kwint

Teven Tussenklas
Hiske Sinne fan it Kaptiens Hiem - 1U, BOB en 2de rasgroep 8

Stabijhounen

Keurmeester  Mevr van Adrichem-Bogaert Kwint

Reuen Jeugdklas
Bauke Tjibbe ut it Beanstje Hiem - 1ZG

Reuen Open klas
Conner v.ut Boerenerf - 2ZG
Onak - 1ZG

Reuen Veteranenklas
Kerst Tys v. ’t Hondsdraf - 1U, Beste Reu

Teven Puppyklas
Claske van Hoeve Uitdemaat - 2VB
Schylge Sil Fan it Mearkelân - 1VB, beste pup, en in de eindkeuring 1e “ beste pup in show”

Teven Jeugdklas
Durkje Daan ut it Beanstje Hiem - 3U
Jitske - ZG
Kiki Klaske ut it Beanstje Hiem - 4ZG
Lobke Elske fan it Heidehiem - 2U
Lumi Klaske ut it Beanstje Hiem - ZG
Trientje Okki fan è âlde leane - 1U  Beste Teef BOB en 2de rasgroep 7

Teven Tussenklas
Aafke Claske v.h. Hengeler Hûs - 2U
Silke - 1U

Teven Open klas
Fleuriche Fimke fan è Wylde See - 3ZG
Lutske Grietje fan è âlde leane - 1U
Popke Emke fan è Haersterwei - 2U

Teven Veteranen
Baukje fan è Twellegeaster Buorren - 1U, Beste Veteraan reserve teef en 2de in veteraan eindkeuring

Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten !